Ubezpieczenia


Programy Ubezpieczenia obejmują:  

• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
• Assistance do ubezpieczenia OC
• Ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
• Ubezpieczenie Zielona Karta
• Ubezpieczenie Ochrona Prawna


Korzyści:

• Utrzymanie wartości fakturowej przez 12 miesięcy dla fabrycznie nowych pojazdów
• Utrzymanie sumy ubezpieczenia
• Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
• Zniesiony udział własny w szkodach autocasco
• Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

Paweł Szurek
Opiekun marki Ducati
+48 723 732 528
pawel.szurek@libertymotors.pl


Anna Miernik
Doradca ds. Finansowania i Ubezpieczeń
+48 723 981 784
anna.miernik@libertymotors.pl